Обков

rotoОбковът ROTO NT се отличава по много неща от останалите марки, като на пръв поглед елементите му са с отлична дизайнерска визия и майсторска изработени. Уникално е повърхностното покритие на металните му части, което е патент на компанията-производител и се базира на нано-технология. Това покритие, освен че представлява свръх защита от корозия, допринася и за екологичната безопасност. Особено силно се препоръчва ROTO NT да се използва при дограма, която ще се монтира в близост до море, тъй като този обков признато е най-добре защитен от солта във въздуха.

rombОсвен в Полша, ROMB SYSTEM е добре познат в Русия, Украйна, Литва, Беларус, Молдова, Сърбия и Румъния. В България от 2010-та година насам, с ROMB SYSTEM са направени огромен брой по-големи и по-малки обекти. Немският институт TUV Management Service GmbH е сертифицирал ROMB SYSTEM, с което се гарантират дълготрайността на антикорозионното покритие на металните елементи на обкова, както и безпроблемното му функциониране. ROMB SYSTEM може да се използва при врати и прозорци, предназначени за експлоатация в по-суровиклиматични условия

siegeniaПовишена сигурност означава: Повишена защита срещу ‘’измъкване’’ на крилото.Основно ниво при стандартен монтаж: Ъглите и насрещниците са с повишена сигурност (изпълнение S-ES). Основно ниво на защита срещу опити за Взлом, вандализъм или кражби,използвайки натиск или удар. Изисквания за нивото на сигурност WK1. Всички ъгли на прозореца са снабдени с елементи (гъбоводни пъпки) за повишена сигурност. При стандартните прозорци се препоръчва да има допълнителна дръжка с ключ. Застопорената дръжка възпрепятства задвиждането на обкова. Дръжката се защитава от разпробиване чрез стоманена пластина.