ПВЦ профили - Bulgaria Plast - производител на ал. и pvc дограма

ПВЦ профили

sistema_6300

Система за врати и прозорци 6300

 • конструктивна ширина – 60 мм
 • три камерна система
 • остъкляването може да бъде от 24 мм
 • двоен стъклопакет
 • коефициент на топлопреминаване – Uf = 1.55 W/m2K
 • клас по водонепропускливост – 5А
 • клас по устойчивост на вятър – С1
 • носимоспособност на защитните устройства на натоварване – клас 4
 • въздухопропускливост – клас 4
 • претеглен индекс на изолация от въздушен шум – R(C; Ctr) = 30 (-1; -5) dB
sistema_6400

Система за врати и прозорци 6400

 • конструктивна ширина – 60 мм
 • четири камерна система
 • остъкляването може да бъде от 24 мм
 • двоен стъклопакет
 • коефициент на топлопреминаване – Uf = 1.59 W/m2K
 • клас по водонепропускливост – 4А
 • клас по устойчивост на вятър – С1
 • носимоспособност на защитните устройства на натовaрване – клас 4
 • въздухопропускливост – клас 4
 • претеглен индекс на изолация от въздушен шум – Rw (C; Ctr) = 31 (-2; -5) dB
sistema_7500

Система за врати и прозорци 7500

 • конструктивна ширина – 70 мм
 • пет камерна система
 • остъкляването може да бъде от 24 мм и 32 мм
 • опция за двоен и троен стъклопакет
 • коефициент на топлопреминаване – Uf = 1.3 W/m2K
 • клас по водонепропускливост – 6А
 • клас по устойчивост на вятър – С1
 • носимоспособност на защитните устройства на натоварване – клас 4
 • въздухопропускливост – клас 4
 • претеглен индекс на изолация от въздушен шум – R(C; Ctr) = 32 (-2; -5) dB
sistema_8700

Система за прозорци 8700

 • конструктивна ширина – 85 мм
 • седем камерна система
 • остъкляването може да бъде от 32 мм и 36 мм и 44 мм
 • опция за двоен и троен стъклопакет
 • коефициент на топлопреминаване на профил – Uf = 0,81W/m2K
 • коефициент на топлопреминаване на прозорец- Uf = 0,63 W/m2K
 • клас по водонепропускливост – 8А и 7В
 • клас по устойчивост на вятър – С2
 • носимоспособност на защитните устройства на натоварване – клас 4
 • въздухопропускливост – клас 4
 • претеглен индекс на изолация от въздушен шум – R(C; Ctr) = 35 (-2; -5) dB

 

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ